در حال بارگزاری....
دانلود

سکانس آغازین بازی جنی ترسناک FEAR 2

من وقتی اینو بازی میکنم نمیفهمم چی به چیه اولش که یک جنه ایه بعد بمب اتم بعد دشمنان بعد میره دنبال جنه بازیش خیلی چخمخی نامرد هر قدم هم که بر میداری صفحه قرمز میشه جنه میاد رو صفحه باز تا دو دقیه بعد و ....