در حال بارگزاری....
دانلود

اوتیسم را بشناسیم

این ویدئو به مشخصات افرادی که دچار اوتیسم می باشند، اشاره می کند.