در حال بارگزاری....
دانلود

تنهایی و عشق

عشق را در جایی جار زدم که حرف زدن در انجا حکم مرگ را داشت


21 شهریور 98