در حال بارگزاری....
دانلود

آزمایش تست نفوذ قسمت دوم

آشنایی با مفهوم Banner Grabbing.
این سیستم در زیرمجموعه Toppic Scaning قرار دارد و در واقع از ویژگی جمع آوری اطلاعات با استفاده از Finger Printing عمل می کند.
برای ادامه آموزش دوره به شرکت کاریار ارقام مراجعه نمایید: 88612979 - (cdigit.com)