در حال بارگزاری....
دانلود

پیش خوانی تعزیه حضرت فاطمه،هیئت ابوالفضل نوش آباد

مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابالفضل نوش اباد در ایام فاطمیه مراسم تعزیه خوانی به پا می کند.
پیش خوانی تعزیه حضرت فاطمه(س)استاد گل ختمی
هیئت حضرت ابالفضل(ع9شهر نوش آباد کاشان


مطالب پیشنهادی