در حال بارگزاری....
دانلود

آلزایمر بیماری خاموش + فیلم

آلزایمر بیماری است که خیلی ها به آن توجه نمی کنند و متاسفانه معمولا وقتی تشخیص داده می شود که به مراحل حاد رسیده باشد.