در حال بارگزاری....
دانلود

یک اندیشمند اهل سنت از فضایل اهل بیت ع می گوید

عدنان ابراهیم (اندیشمند فلسطینی) درباره قیام مردم بر ضد بنی امیه سخن می گوید که مردم می خواستند مروان (والی مدینه) را بکشند ولی او به زین العابدین(ع) پناه برد و امام(ع) به او پناه دادند و او را از مرگ نجات دادند. این در حالیست که مروان با قاتلان امام حسین ع همدست بود ولی زین العابدین(ع) از او انتقام نگرفت بلکه به او پناه داد. بخاطر همین ویژگیهاست که باید فرزندانمان را با عشق اهل بیت ع تربیت کنیم.