در حال بارگزاری....
دانلود

شهرستان بهاباد بزرگترین تولید کننده زعفران در استان یزد

در حال حاضر چهارصدو بیست هکتار از اراضی استان یزد زیرکشت زعفران است که عمده آن در شهرستان بهاباد می باشد.