در حال بارگزاری....

نابودی جنگل‌های مازندران بدنبال 8 سال خشکسالی

پوشش گیاهی استان مازندران به دلیل کمبود بارندگی در معرض نابودی قرار گرفته است. خشکسالی مازندران که از 8 سال پیش آغاز شده باعث نابودی بسیاری از درختان شده است.


14 مهر 96