در حال بارگزاری....
دانلود

روح جوانی و نوجوانی: به آنها اجازه زندگی کردن بدهید

چگونه می توان فکر کردن نوجوان در مورد خودش را متوقف کرد تا شروع به فکر کردن در مورد دیگران کند؟ ارزشش را دارد:

نوجوانان نوع دوست زندگی شادتر، سالم تر، و طولانی تری دارند.
منبع: روانشناسی نوجوان


12 مرداد 98