در حال بارگزاری....
دانلود

علل افزایش قیمت دلار؟

شبکه یک - 24 آبان 94- 14:00| بازار دلار چند روزی در سربالایی قیمتی است و روند افزایشی به خود گرفته است. در این خصوص با صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفتگو شد.