در حال بارگزاری....
دانلود

شاه طوطی جهش یافته

در این فیلم یک شاه طوطی نمایش داده میشود که در یک جهش ژنتیک رنگ پرهایش تغییر کرده است