در حال بارگزاری....
دانلود

آواز خوانی در سر کلاس

این کلیپ در زنگی هستش که زنگ بعدش امتحان داشتیم....فکر کردیم دیدیم ارزش نداره درس بخونیم....بزار حال کنیم...ببینید ارزش داره