در حال بارگزاری....
دانلود

وایت برد هوشمند TeamBoard (تیم برد) مدل Fixed Wallmount

1. جنس صفحه برد به گونه ای است كه می توان به راحتی با ماژیك وایت برد بر روی آن نوشت و پاك نمود.
2. در صورتیكه عمداً یا سهواً توسط ماژیكهای معمولی ، اسپری و رنگ طرحی روی صفحه كشیده شد، بدون خراب شدن صفحه و بجا ماندن آثاری از آن با الكل كاملاً پاك شود.
3. در صورتیكه ویدئوپروژكتور موجود نباشد ، اطلاعاتی را كه با ماژیك روی صفحه برد نوشته می شود ، می توان صفحه به صفحه در كامپیوتر ذخیره نمود.
4. دارای تكنولوژی لمسی می باشد كه نیازی به قلم الكترونیكی خاص ندارد.
5. دارای سرعت مناسب در نوشتن روی صفحه است.
6. صفحه بر