در حال بارگزاری....
دانلود

1 - خود را معرفی کردن . آموزش زبان آلمانی . درس 1 .

1 - خود را معرفی کردن . آموزش زبان آلمانی . درس 1 .

سطح آموزشی A1 و A2 | فرا گیری زبان آلمانی با Deutschtrainer .

در اینجا یاد می‌گیرید که چطور خود را به زبان آلمانی معرفی کنید.

اسم

der Name

اسم کوچک

der Vorname

اسم خانوادگی

der Nachname

اسم تو چیست ؟

?Wie ist dein Name

اسم شما چیست ؟

?Wie ist Ihr Name

اسم من فیلیپ است .

.Mein Name ist Philipp

اسم شما چیست ؟

?Wie heißen Sie

اسم تو چیست ؟

?Wie heißt du

اسم من فرانسیسکا است .

.Ich heiße Franziska

اسم خانوادگی تو چیست ؟

?Wie ist dein Nachname

اسم خانوادگی شما چیست ؟

?Wie ist Ihr Nachname

اسم خانوادگی من نیومان است .

.Mein Nachname ist Neumann

شما کی هستید ؟

?Wer sind Sie

تو کی هستی ؟

?Wer bist du

من فرانسیسکا هستم .

.Ich bin Franziska


20 خرداد 98
مطالب پیشنهادی