در حال بارگزاری....
دانلود

فلاشر 1 کانال انالوگ

یک نمونه از تابلو های ساخته شده با فلاشر یک کانال
شرکت هنر الکترونیک تنها تولید کننده فلاشر های تابلو LED ثابت با جعبه و فلاشر مخصوص