در حال بارگزاری....
دانلود

ساخت اسکنر سه بعدی متفاوت

اسکنر سه بعدی جدیدی عرضه شده که به شکل متفاوتی به اسکن اشیاء می پردازد تا در نهایت نمونه سه بعدی از شی مورد نظر را در اختیار کاربرانش قرار دهد.
http://www.mehrnews.com/news/2919483