در حال بارگزاری....
دانلود

تیزر بازی پرسپولیس و آث میلان

تیزر بازی پرسپولیس و آث میلان که در آن اسامی کامل بازیکنان دو تیم خوانده می شود و در تیزر بازی پرسپولیس و آث میلان ساعت بازی توسط یکی از بازیکنان آث میلان گفته می شود.
تیزر بازی پرسپولیس و آث میلان چهره بازیکنان هر دو تیم نشان داده می شود. در این تیزر بازی پرسپولیس و آث میلان ساعت بازی و مکان بازی نمایش داده می شودو
وجود چهره های سرشناس و محبوب در تیزر بازی پرسپولیس و آث میلان از نکات قابل توجه این تبلیغ می باشد.
بازی پرسپولیس و آث میلان
منبع :
http://serialsara.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%