در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی سیندرلا 1

کتاب صوتی روزی روزگاری در سرزمینی كوچك، دختری مهربان و دوست داشتنی به نام سیندرلا زندگی میكرد.او با نامادری بدجنس و دو ناخواهری زشت زندگی میكرد.آنها به زیبائی و خوبی سیندرلا حسودی می كردند و او را مجبور می كردند صبح تا شب كار كند. تنها دوستان سیندرلا موش ها و پرندگان بودند . روزی دعوتنامه ای از پادشاه رسید...

شادن پژواک ناشر کتابهای صوتی www.shadenco.com 66196080