در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم آموزشی فارسی مباحث پایه شبکه و تشریح کامل مدل OSI و ...


سر فصل دوره

در این دوره افراد با پیکربندی Switch , Router و شبکه های WAN و همچنین با پروتکل های مختلف تحت LAN , WAN آشنا می شوند.

سرفصل های این دوره :

آموزش مباحث پایه شبکه و تشریح کامل مدل OSI

آموزش تشریح کامل پروتکل TCP/IP

آموزش Subneting

آموزش مباحث پایه Config Router

آموزش مباحث Routing Static , Default , Dynamic

آموزش پایه پروتکل های Routing OSPF , EIGRP

آموزش کار با مباحث تخصصی OSPF در سناریو Multiple Area

آموزش کار با مباحث تخصصی EIGRP

آموزش ساخت و پیکربندی VLAN و بحث Inter VLAN با کمک سویچ لایه 3

آموزش Config Inter VLAN با کمک Router

آموزش مباحث Trunking , DTP , VTP

آموزش STP

آموزش PVST , PVST+ , RSTP , Port Fast

آموزش Port Security

آموزش Ether Channel

آموزش پیکربندی DHCP , DNS, Web , TFTP Server

آموزش ACL Standard , Extended

آموزش Name Base ACL , Access Class Configuration

آموزش DHCP Server , DHCP Relay Agent با کمک روتر و سویچ لایه 3

آموزش Config NAT

آموزش AAA , Tshoot

آموزش پیکربندی Redundancy با پروتکل های HSRP , VRRP

آموزش پیکربندی Redundancy با پروتکل های GLBP

آموزش Config Static Route & OSPF v.3 با کمک IPv6

آموزش اتصال Remote به تجهیزات شبکه با کمک Telnet , SSH

آموزش پیکربندی ارتباط WAN با کمک پروتکل های PPP , HDLC

آموزش برقراری ارتباط در شبکه های WAN با کمک Frame Relay

آموزش Config VPN (GRE) برای ارتباط دو شبکه متصل به اینترنت


17 آبان 98