در حال بارگزاری....
دانلود

‫روح الارواح بیات ترک ردیف مقدماتی تار و سه تار موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4‬‎

‫روح الارواح بیات ترک ردیف مقدماتی تار و سه تار موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4‬‎


1 شهریور 96