در حال بارگزاری....
دانلود

ویدئو وال 130 اینچی با کیفیت تصویر 4K resolution

شرکت الکترو تصوی افزار پویش برای اولین بار در ایران و خاورمیانه تصویر 130 اینچی خود را با کیفیت 4K resolution به نمابش گذاشت.
ویدئو وال مجموعه نمایشگر هایی را که یک تصویر د یکپارچه سازند را گویند.
بنا به تعداد نمایشگرهای Full HD کیفیت تصویر بالا رفته و تا 8K و یا 16K کیفیت تصویر خواهیم داشت.
ویدئو وال 130 اینچی با کیفیت تصویر 4K resolution