در حال بارگزاری....
دانلود

ابداع جدید پلیس نپال برای بازداشت ناقضین قرنطینه!


در فیلم روز ببینید؛ پلیس نپال برای بازداشت افرادی که مقررات منع رفت‌وآمد را نقض و از قرنطینه خانگی خارج می شوند دستگاه جالبی اختراع کرده است


16 فروردین 99