در حال بارگزاری....
دانلود

دیرین دیرین - کتاب خواری

این قسمت کتاب خواری
مگه یه خانواده 52 هزار و خرده ای نیستیم که تعدادمون هر لحظه داره بیشتر می شه؟
- همینطوره دن کورلئونه
- نکنه انیمیشن هایی که می سازم بی نمکه؟
- نه، ولی.
- نه ولی نداره!آیا تعداد لایک و اشتراک گذاری کارهامون مناسب تعداد خانواده اس؟
- نه، اما..
نه اما نداره. تا فردا همین موقع بهتون وقت می دم تا تعداد اشتراک گذاری ها رو بیشتر
کنید. حداقل 1000 تا «به اشتراک گذاری» می خوام.