در حال بارگزاری....
دانلود

بدو.. بدو..لبو و باقالی داغ دارم../مستندی از تی وی پلاس

مگه می شه هوا سرد باشه، تو خیابون باشی، اهل شکم و هیجان هم باشی و وقتی از کنار خیابون رد می شی و این چرخ های لبو و باقالی فروشی رو ببینی، واینستی؟

در یکی از شب های سرد پاییز تهران، دلمان هوس لبو و باقالی داغ کرد، برای همین زدیم به دل خیابون تا هم سرپوشی روی هوس شکم مان زده باشیم، هم کمی بیشتر با این آدم های زحمتکش کنار خیابون های شلوغ و بی رحم تهران آشنا شیم.