در حال بارگزاری....
دانلود

Sahra Elahi دیرین دیرین این برنامه اختلاس

دیرین دیرین
این قسمت: اختلاس
فکر کردین فقط تو زمان ماست که دزدی و اختلاس وجود نداره؟
نخیر .... از همون دوران دیرین دیرین هم وجود نداشته!
لایک و اشتراک و اینا هم هر چی کَرَمتونه!!