در حال بارگزاری....
دانلود

ایجاد سامانه جدید مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی

شبکه خبر- 11 بهمن 93- 20:00| رئیس کمیسیون اقتصادی خبر داد طراحی و ایجاد یک سامانه جدید مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی.


مطالب پیشنهادی