در حال بارگزاری....
دانلود

تکفیر و تفرقه این بار در لباس تشیع!

مدتی هست که جریان خاموش و فراموش شده ی انجمن حجتیه دوباره با لباسی نو و حمایت های تازه ی غرب شروع به فعالیت کرده و اقدام به برافروختن آتش فتنه انگیزی میان مسلمانان شده و با اعمال خود بهانه به دست وهابیت خبیث جهت اهداف شوم خود که قتل و کشتار شیعیان است میدهد...هدف استکبار نابودی همه ی مسلمانان است چه شیعه و چه سنی واین یعنی سوزاندن ریشه ی اسلام


مطالب پیشنهادی