در حال بارگزاری....
دانلود

زیبایی شکوهمند زمین از نگاه ایستگاه فضایی

در این ویدیو که به صورت Time-lapse است می توانید شکوه زمین را از بیرون جو بهتر ببیند.