در حال بارگزاری....
دانلود

مقایسه شاخص گلیسمیک (GI) عسل و شکر

درک بهتر شاخص گلوکز عسل و شکر می‌تواند به شما کمک کند تا مصرف روزانه‌ی شکرتان را بهتر کنترل کنید. آیا می‌دانید امروز چقدر شکر مصرف کرده‌اید؟
https://ahoota.com/comparison-of-glucose-index-of-honey-and-sugar/


23 اردیبهشت 98