در حال بارگزاری....
دانلود

خدمات موکب ها و مردم عراق به زوار اربعین

هر کی هر چی داره میاره، همه جوره از زائر پذیرایی میشه.
بعضی از خادمین ارباب توی سال یک سهم معین برای ایام اربعین و نوکری زوارش کنار می گذارند.
داستان ششم از 15 داستان مستند جذاب و دیدنی مسیر سبز
Www.Arbaeen.Net