در حال بارگزاری....
دانلود

سید حسن نصرالله-اسرائیل «پناهگاه هایتان را حاضر کنید.»

«جهزوا ملاجئکم!» (پناهگاه هایتان را حاضر کنید).ما را بکشید ما قوی تر می شویم.اسرائیل 2 اشتباه بزرگت را در یک زمان انجام دادی ،شهادت جهاد مغنیه و توهین به حضرت محمد ، پس منتظر عاشقان مبارزه با خودت باش.