در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی تعیین علامت -مثال تعیین علامت دو جمله ایی درجه 1

آموزش ریاضی به صورت ویدئویی - مبحث تعیین علامت - مثال از تعیین علامت دو جمله ایی درجه اول - مناسب برای سال اول و دوم دبیرستان از مجموعه ی آکادمی خان