در حال بارگزاری....
دانلود

اقدام ضد ایرانی شبکه من و تو؛ پشیمانی از ایرانی بودن!!

حضور خواننده ملی اسرائیل در شبکه من و تو. این خواننده جلوی دوربین شبکه من و تو با اعتراف به اینکه اصالتا ایرانی است اما از ایرانی بودن خود پشیمان است و می گوید که من ایرانی نیستم!
او می گوید: خدا همه چیزهای بد از جمله جهود بودن (یهودی بودن)، زن بودن و ایرانی بودن را به من داده است......!!!!