در حال بارگزاری....
دانلود

پیام شیطان # Devil s Message

«و من یكن الشیطان له قریناً فساء قریناً »
«و کسی که شیطان را همدم و یار خود گرفت ، بد همدمی برگزید»
#
سری گامل کلیپ ویدیو های " شیطان " با زیر نویس فارسی !