در حال بارگزاری....
دانلود

لحظه هولناک وقوع زلزله در پارلمان نپال

روز سه شنبه هنگامی که اعضای پارلمان نپال جلسه تشکیل داده بودند، ناگهان وسط یکی از نطق ها زلزله رخ داد.