در حال بارگزاری....
دانلود

نی ملا حمید کوشکی

این فرد یکی از افراد کوهمره جروق است ملقب به ملا حمید کوشکی که اهنگی را با ساز خود میزند