در حال بارگزاری....
دانلود

تجمع مردم مقابل سفارت فرانسه

مردم تهران امروز برای محکومیت هتک حرمت بی شرمانه نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) به خیابان نوفل لوشاتو رفته و شعار مرگ بر فرانسه سر دادند.