در حال بارگزاری....
دانلود

درمان لقی کمر پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرستی

یکی از دارو های مهم لقی کمر اینکه شخص تند تند برکتش می آِید در خواب.... در کلام دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرستی در شبکه جهانی ولایت