در حال بارگزاری....
دانلود

تقابل اقایان قنبریان و رائفی پور در دجال بودن یا نبودن فراماسونری

تقابل اقایان قنبریان و رائفی پور در دجال بودن یا نبودن فراماسونری
همانطور که می دانید نظریه ای است که فراماسونری همان دجال احادیث است و نظریه دیگری که ان را رد می کند و در این بین عده ای این را و عده ای ان را می پذیرند دراین بین ما کلیپی اماده کرده ایم را در ان اقایان قنبریان با بررسی احادیث و جمیع جهات اثبات می کنند که دجال نمی تواند فراماسونری باشد و اقای رائفی پور به ضرث قاطع می گویند هست به هر حال ببینید و قضاوت با شما

اقای قنبریان : در این که فراماسونری زمینه ساز خروج دجال است تردیدی نیست

به هر گونه