در حال بارگزاری....
دانلود

انرژی فوق العاده مثبت ستایش تاجیک مخاطبان را جذب نمود

این خانم که جدیدا جزو هنرجویان گلوبال مجر ی شده با شرکت در همایش نظرخودرا صراحتا اعلام کرد که انرزی فوق العاده مثبت ستایش تاجیک جذبم نمود . به زودی او درکنار یکی ازهنرجویان آقا، مجریان همایش بعدی ما خواهند بود .
تصویربردارصداوسیما»محمودرضا امیری - تدوین : مهدی پارسا - گزارشگرگلوبال مجری : مریم جمالی - جهت ثبت نام و رزرو با شماره 09363447865 وجهت رزرو همایش های ما عددیک را به سامانه 10009125065456