در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش CSS3: قسمت 52

در جلسه پنجاه و دوم css3 به ادامه مبحث گرادینت پرداخته و حالت دوم آن یعنی radial-gradient را به صورت کامل بیان می کنیم.
منبع: Amoozesh-Sara.ir
فروم: CafeDeveloper.Org