در حال بارگزاری....
دانلود

تقویت مغز استحکام استخوان ها و خون سازی بدن با باقلا

) دم كرده گل باقلا ضد تشنج و ادرار آور است.2) دم كرده گل باقلا سنگ كلیه را دفع می كند و برای قولنجهای كلیوی مفید است.3) جوشانده باقلا برای ورم مثانه مفید است.4) جوشانده باقلا اثر خوبی در رفع رماتیسم دارد.5) از جوشانده باقلا برای درمان نقرس استفاده كنید.


6) باقلا را اگر با سركه و آب بپزید و با پوست بخورید اسهال مزمن را درمان می كند.


مطالب پیشنهادی