در حال بارگزاری....
دانلود

مهارت اقدام و عمل بعد از تصمیم گیری

_ بعد از حل شدن تردیدها ، نوبت به اقدام می رسد ، چون وقتی انسان تصمیم بر کاری می گیرد ، به صورت فایل باز در ذهن انسان ایجاد می شود که ذهن شروع به پرسش از انسان می کند که چرا هنوز این تصمیم عملی نشده است.
_ذهن خوب ، ذهنی است که شروع ، ادامه و پایان کاری را مدیریت می کند.


26 مهر 96