در حال بارگزاری....
دانلود

تولید ماده ای از پلیمر خاص که با استفاده مکرر و کشیده شدن قدرتمند تر می شود

محققان دانشگاه هوکایدوی ژاپن با تقلید از عضلات انسان ماده ای تولید کرده اند که با استفاده مکرر و کشیده شدن قوت و قدرت بیشتری پیدا می کند.این ماده از سازوکارهای مورد استفاده عضلات انسان برای رشد و تقویت خود بهره می گیرد. در ماده مذکور از پلیمر خاصی استفاده شده که در صورت تحمل فشار مکانیکی به قطعات کوچک تری تقسیم می شوند و سپس این قطعات مجددا رشد کرده و در قالب یک پیکربندی قدرتمندتر به هم می پیوندند.


23 بهمن 97