در حال بارگزاری....
دانلود

دیدگاه جناب دکتر داودی نسبت به انتخاب نماینده

0 نماینده مجلس باید حق مردم از خانه ملت بگیرد نه اینکه به دنبال حزب حزب بازی باشه


17 آبان 98