در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش اصطلاحات رایج زبان انگلیسی (هواشناسی) 9

آموزش اصطلاحات رایج زبان انگلیسی (هواشناسی)، (پیش بینی وضع هوا)