در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی تعیین علامت -بخش دوم- تعیین علامت دو جمله ای

آموزش ریاضی به صورت ویدئویی - مبحث تعیین علامت - تعیین علامت دو جمله ایی درجه اول - مناسب برای سال اول و دوم دبیرستان از مجموعه ی آکادمی خان