در حال بارگزاری....
دانلود

اموزش هکر قانونمند ورژن 10 (CEH V10) - جلسه 4

اموزش هکر قانونمند ورژن 10 (CEH V10)

مدرک CEH یکی از معتبرترین مدارک شرکت Ec-Council می‌باشد. دوره CEH بر روی تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های هک از دیدگاه حمله تکیه می‌کند. در دوره CEH ، دانشجویان با چک لیست‌های امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی سیستم‌های امنیتی موجود را کسب می‌نمایند و قادر به شناسایی آسیب پذیری‌های سیستم و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تست‌های نفوذ هستند. همچنین با استفاده از حمله به سیستم‌ها، روش‌های دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این دوره براساس استانداردهای شرکت Ec-Council که براساس سرفصل های آخر دوره CEH یعنی ورژن 10 می باشد.

سرفصل های دوره ( CEH V10 )

1: Introduction to Ethical Hacking

2: Foot printing and Reconnaissance

3: Scanning Networks

4: Enumeration

5: Vulnerability Analysis

6: System Hacking

7: Malware Threats

8: Sniffing

9: Social Engineering

10: Denial of Service

11: Session Hijacking

12: Evading IDS, Firewalls and Honeypots

13: Hacking Web servers

14: Hacking Web Applications

15: SQL Injection

16: Hacking Wireless Networks

17: Hacking Mobile Platforms

18: IoT Hacking

19: Cloud Computing

20: Cryptography


29 دی 98