در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم عکس شاه بر دیوار سفارت انگلیس!!!

این فیلم از فیلمهایی است که از داخل سفارت انگلیس در تسخیری انجام شد برداشته شده است.
به راستی چرا باید سفارت انگلیس عکس شاه مخلوع را کماکان بر دیوار خود نگاه دارد؟!


مطالب پیشنهادی